Skive Vand

Vi laver en del arbejde for Skive Vand, Der bliver skiftet dæksler, repareret rør og brønde. Desuden graves der til elskabe og pumpestationer.