VI UDFØRER 

Jordarbejde

Bjarne Larsen ApS udfører forskellige jordopgaver, lige fra små opgaver til de større. Vi står også for at få udført de geotekniske, miljømæssige og andre tekniske undersøgelser som kræves.

Vi har gravemaskiner fra 1 – 22 ton, desuden rendegraver, gummiged og valsetog.

Vi udfører f.eks.:

 • Udgravning af byggeri
 • Sandpuder
 • LAR-projekter
 • Jordflytning
 • Terrænregulering
 • Nedgravning af faskiner
 • Nedgravning af drænrør 

Kontakt os

Vognmand

Bjarne Larsen ApS har egen vognmandsafdeling, og den sikrer en høj grad fleksibilitet og uafhængighed omkring levering til vores mange opgaver.

Som vognmand kan vi:

 • Levering af sand, grus m.m.
 • Levering og bortkørsel af jord
 • Transport af korn
 • Transport af asfalt
 • Al vognmandskørsel på åben bil
 • Maskinflytning på blokvogn

Kontakt os

Kran / Grab / øvrigt materiel

Bjarne Larsen ApS kan løse diverse opgaver med kran og grab.

Vi har også minilæsser, så vi kan komme ind på steder med lidt plads.

Desuden har vi udlejning af containere, og containerkørsel.

Så er der brug for container til affald eller andet, så tag kontakt til os.Kontakt os

Kloak

Bjarne Larsen ApS er autoriseret kloakmester, og vi kan derfor bl.a. tilbyde:

 • Kloak arbejde
 • Tv-inspektion
 • Nyt anlæg
 • Renovering
 • Kloakservice
 • Rottespærre
 • Hjælp til forsikringsskader
 • Ansøgninger til nedsivning og regnvand

Vi samarbejder med firma, som foretager slamsugning og spuling, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kloakarbejdet.

Kontakt os

Vintertjeneste

Bjarne Larsen ApS kører hver vinter med snerydningskøretøjer og rydder sne og salter vejene.

Med hånden på hjertet kan vi sige, at vi udfører arbejdet med tanken for dem, som bruger vejen om vinteren.


Kontakt os